С подружкой на море/With a girlfriend on the sea

С подружкой на море/With a girlfriend on the sea